شرایط اولیه فروش


مشتری گرامی
  1. درقسمت انتخاب نمایندگی ، نمایندگی" 1709-بادران گسترایرسا" بزرگترین و معتبرترین نمایندگی فروش و تعمیرگاه مرکزی کرمان موتور و یا نمایندگی" 1760-بادران گسترایرسا" نمایندگی فروش و شعبه فروش تعمیرگاه مرکزی4را انتخاب نمایید (لازم به ذکر است در صورت خرید خودرو از نمایندگی 1709 و 1760 کارت اشتراک پذیرش بدون نوبت VIP تعمیرگاه مرکزی4 را دریافت نمایید.)
  2. جهت سهولت در انجام ثبت نام در طول مدت ثبت اطلاعات می توانید با تماس با نمایندگی از راهنمایی کارشناسان فروش بهره مند شوید.
  3. با توجه به ارسال کد فعالسازی در روند ثبت نام، مشتری میبایست از در دسترس بودن تلفن همراه خود اطمینان حاصل نماید.
  4. حداقل مبلغ پرداخت اولیه جهت انجام ثبت نام 500 میلیون ریال معادل 50 میلیون تومان می باشد که لازم است در کارت بانکی دارای رمز پویا بنام شخص متقاضی موجود باشد.(با توجه به محدودیت سقف پرداخت از هر کارت بانکی نباید از کارت بانکی مذکور هیچ گونه تراکنشی انجام شده باشد)
  5. با توجه به لزوم ثبت اطلاعات در روند ثبت نام شناسنامه ، کارت ملی ، آدرس و کدپستی و شماره تلفن ثابت را در دسترس داشته باشید.
  6. ارائه مدارک تکمیل پرونده ظرف مدت 24 ساعت از تاریخ ثبت نام به هر یک از نمایندگی های بادران گستر ایرسا الزامی می باشد.
  7. دریافت راهنمای ثبت نام اینترنتی